Advokátní kancelář
Mgr. Žaneta Burkotová
Advokátka
insolvenční správkyně

Právní služby


Při poskytování právních služeb v prvé řadě kladu důraz na Vaši individuální situaci, nabízím osobní přístup a efektivní řešení.
Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

Občanské právo

Příprava a kontrola smluv
Zastupování před soudy a rozhodci
Ochrana vlastnických práv
Bezdůvodné obohacení
Advokátní úschova

Rodinné právo

Rozvod manželství
Úprava styku s dítětem a stanovení výživného
Popření určení otcovství

Trestní právo

Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
Podání pro orgány činné v řízení
Účast při úkonech orgánů činných v trestním řízení

Insolvenční právo

Výkon insolvenční správkyně
Sepis návrhů na oddlužení
Sepis návrhů na konkurz
Sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
Incidenční žaloby

Pracovní právo

Pracovní smlouva
Ukončování pracovních poměrů

Majetek k prodeji

ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT


V rámci své činnosti insolvenční správkyně jsem oprávněna podávat k soudu návrhy na osobní bankrot neboli oddlužení.
Podáním návrhu na oddlužení Vám mohu pomoci zákonnou cestou vyřešit Vaší svízelnou finanční situaci a osvobodit Vás až o 70% Vašich závazků.

Při zpracovávání insolvenčního návrhu se snažím v prvé řadě porozumět Vaší konkrétní situaci a v souladu s právem nalézt zákonné řešení, aby oddlužení insolvenční soud schválil. V rámci činnosti insolvenčního správce Vám mohu nabídnout rovněž zastupování u soudu při jednání o Vašem oddlužení.

Během své činnosti insolvenční správkyně jsem sepisovala návrhy na oddlužení pro rodiny s dětmi, pro běžné zaměstnance, ale rovněž pro aktuálně nezaměstnané, maminky na rodičovské dovolené nebo pro osaměle žijící důchodce.
Ke každému klientovi přistupuji individuálně a s ohledem na jeho tíživou finanční situaci.

Na základě 5 - leté praxe v oblasti sepisování návrhu na oddlužení mohu svým klientům garantovat, že soud návrh na oddlužení povolí.
Pokud je Vaše finanční situace tísnivá a hledáte zákonné alternativy, můžete mě kontaktovat k bezplatné konzultaci, kde Vaší situaci zhodnotíme a pokusíme se nalézt řešení.

Ceník

Kontaktujte nás

Mgr. Žaneta Burkotová, advokátka a insolvenční správkyně