Přeskočit na obsah

Ceník

Základním  způsobem stanovení odměny advokáta je odměna smluvní, tedy dohodnutá mezi advokátem a klientem.

Výše smluvní odměny advokáta závisí na hodnotě věci, typu a rozsahu poskytovaných právních služeb, časové náročnosti a složitosti věci.

Orientační výše smluvní odměny je uvedena níže:

Právní porada a hodinová sazba                          

Dle předmětu porady a hodnoty věci obvykle 500,- až 1.500,- Kč za každou započatou hodinu

(v mimořádně časově nebo jinak náročných úkonech může cena právní porady přesáhnout 1.500,- Kč)

Další právní služby

Sepis smluv a dohod, připomínkování či písemná úprava smluv:

od 1.500,- Kč

Advokátní úschova finančních prostředků:

od 2.500,- Kč

Zastupování v trestních věcech:

od 3.000,- Kč

Rozvod manželství + úprava rodičovské zodpovědnosti:

od 3.000,- Kč

Zastupování před soudy a jinými st. orgány:

od 2.000,- Kč

Kupní smlouva na nemovitost:

od 5.000,-Kč (v závislosti na kupní ceně a dalších podmínkách)

Darovací smlouva na nemovitost:

od 2.000,-Kč

Zpracování insolvenčního návrhu na povolení oddlužení:

od 3.000,-Kč (v závislosti na počtu závazků a jejich výši)

Uvedené odměny jsou orientační a bez hotových nákladů (např. ověření podpisu, poštovné, kolky).