Přeskočit na obsah

Právní služby

Při poskytování právních služeb v prvé řadě kladu důraz na Vaši individuální situaci, nabízím přístup a efektivní řešení.

Poskytuji zejména právní služby v oblastech:

Občanské právo

 • vymáhání pohledávek
 • příprava a kontrola smluv
 • zastupování před soudy a rozhodci
 • ochrana vlastnických práv
 • bezdůvodné obohacení
 • advokátní úschova

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava styku s dítětem a stanovení výživného
 • popření určení otcovství

Insolvenční právo

 • výkon insolvenční správkyně
 • sepis návrhů na oddlužení
 • sepis návrhů na konkurz
 • sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • incidenční žaloby

Pracovní právo

 • pracovní smlouva
 • ukončování pracovních poměrů

Trestní právo

 • obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • podání pro orgány činné v řízení
 • účast při úkonech orgánů činných v trestním řízení